skip to Main Content

แบบตอม่อ พลาสติก+เหล็ก ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ลึก 40 ซม.

฿724

ไม้แบบพลาสติก แบบตอม่อ ฟุตติ้ง

ขนาด : กว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 40 ซม.

วัสดุ : พลาสติกโพลิเอธิลีน PE หนา 2.5 ซม. 

รุ่น : พลาสติก + เหล็ก

1 ชุด ประกอบด้วย 4 แผ่น

โดยจะเสริมเหล็กกล่องขนาด 19 มม. x 19 มม. (6 หุน x 6 หุน) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และเพื่อรับแรงดันของคอนกรีตได้

*** ขนาดนอกเหนือจากมาตรฐาน โปรดสอบถาม ***

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 13.26 kg
แบบตอม่อ ชนิด

พลาสติก+เหล็ก

แบบตอม่อขนาด (เมตร)

0.40×0.40

แบบตอม่อ ลึก (เซ็นติเมตร)

40