Skip to content
เกี่ยวกับเรา

กว่าทศวรรษแห่งความภูมิใจ

เราคือผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายไม้แบบพลาสติก ไม้แบบหล่อคอนกรีต คาน เสา ท้องคาน และตอม่อ ราคาโดยตรงจากโรงงาน พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย

Building Smarter, Faster, and Greener with Plastic Formwork

2014 – 2015

เล็งเห็นถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะแบบไม้อัด และแบบที่ใช้ในการหล่อคอนกรีต ที่สิ้นเปลืองมากและมีค่าใช้จ่ายสูงในแต่ละโครงการ ดังนั้น จึงเกิด “แนวคิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ” และมองหาวัสดุที่ตรงกับจุดประสงค์นั้น

ค้นหาวัสดุทดแทนไม้ ที่สามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้จำนวนมากที่สุด และต้องมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเหล็ก จึงเล็งเห็นว่าวัสดุพลาสติก เป็นวัสดุที่ใช้ซ้ำแล้วได้อีก แต่ในทางกลับกันในปี พ.ศ.2546-2555 ประเทศไทยก็พบปัญหาในเรื่องการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยอย่างรวดเร็วแต่ต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี พ.ศ.2555 เป็นขยะประเภทพลาสติกถึง 19% เมื่อเทียบกับขยะทุกประเภท และยังขาดการนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มกับประสิทธิภาพมากนัก เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยทำให้การกลับมาใช้ใหม่ของพลาสติกในประเทศมีจำนวนมากขึ้น และคุ้มค่า คุ้มประสิทธิภาพ

2016

จัดตั้งบริษัทฯ เริ่มด้วยมีบริการให้เช่าไม้แบบพลาสติก เพื่อดูแนวโน้มของตลาดการก่อสร้าง และความนิยมในการใช้ไม้แบบพลาสติก

2017

ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ อ.บางบ้วทอง จ.นนทบุรี
เริ่มวางแผน และออกแบบสายการผลิต รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้รองรับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เริ่มทดลองผลิตไม้แบบพลาสติก
ตั้งสายการผลิตไม้แบบพลาสติกได้สำเร็จ และเริ่มผลิตสินค้าออกมาเป็นล็อตแรก

2018 – 2019

ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มียอดเข่าและจำหน่ายมากถึง 1,000 ราย ภายใน 2 ปี
ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมมีทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเติมโตที่รวดเร็ว และเพิ่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

2020

ย้ายโรงงานมาที่ อ.ละหาร จ.นนทบุรี เพื่อเพิ่มสายการผลิต มีพื้นที่อเนกประสงค์ และพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น 200% เพื่อรองรับการเติมโตของบริษัทฯ

2021 – ปัจจุบัน

อัตราการเติบโตของบริษัท โตขึ้นถึง 45% และในปี 2022 โตขึ้นถึง 54%
มีการปรับปรุงสายการผลิต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงพัฒนาคุณภาพของวัตดุดิบให้ผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น มีความคงทน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด และใช้งานได้ยาวนานที่สุด

ปัจจุบัน เราการันตีได้ว่าสินค้าไม้แบบพลาสติกของ SOW สามารถใช้งานได้ยาวนานหากได้รับการดูแลไม้แบบอย่างถูกวิธี ด้วยการการันตีจากการบริการให้เช่าไม้แบบพลาสติกของทางบริษัทฯ ซึ่งไม้แบบล็อตแรกยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้

WHY Son Of Wood (SOW)?
SON OF WOOD (ซันออฟวูด) ชื่อนี้มาจากความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นรุ่นต่อไป (Next generation) เป็นเสมือนลูกของผลิตภัณฑ์ไม้แบบแบบดั้งเดิมที่มารับหน้าที่สืบช่วงต่อในงานอุปกรณ์ก่อสร้าง