Skip to content

การบ่มคอนกรีต เป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวเร็วเกินไป เนื่องด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดสำหรับปฏิกิริยาไฮเดรชั่น  ซึ่งจะมีผลต่อกำลังของคอนกรีตโดยตรง ดังนั้น หลังจากที่ผิวหน้าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นอยู่เสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน กำลังของคอนกรีตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีความชื้นให้ปูนซีเมนต์ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำ ถ้าบ่มดีเสาของเราก็จะยิ่งแข็งแรง

บ่มคอนกรีต เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเสาโครงสร้างอย่างมาก

การบ่มคอนกรีต คือ วิธีการช่วยให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คอนกรีตมีการพัฒนาคุณสมบัติด้านกำลังและความคงทน และเพื่อป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตโดยการรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสม และลดการระเหยของน้ำให้น้อยที่สุด

การบ่มคอนกรีต มีด้วยกัน 3 รูปแบบ

วิธีการบ่มคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับสภาพของงานคอนกรีตนั้นๆ เป็นหลัก รูปแบบของการบ่มคอนกรีตสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ การเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต การป้องกันการเสียน้ำของคอนกรีตและการเร่งกำลัง

  1. การบ่มโดยการเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต เป็นการเพิ่มความชื้นให้กับผิวคอนกรีตโดยตรง เพื่อทดแทนการระเหยของน้ำออกจากคอนกรีต
  2. การบ่มโดยการป้องกันการเสียน้ำจากเนื้อคอนกรีต ใช้การผนึกผิวของคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นจากคอนกรีตระเหยออกจากเนื้อคอนกรีต
  3. การบ่มด้วยการเร่งกำลัง เป็นการบ่มคอนกรีตด้วยไอน้ำ โดยให้ความชื้น และความร้อนกับคอนกรีตที่หล่อเสร็จใหม่ๆ วิธีนี้จะทำให้คอนกรีตมีกำลังสูงขึ้นโดยรวดเร็วช่วยลดการหดตัว และเพิ่มความต้านทานต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต

บ่มคอนกรีต ด้วยน้ำ หรือ สารเคมี (ข้อดีข้อเสีย)

การบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ โดยการขังน้ำหรือการแช่น้ำ

 • ข้อได้เปรียบ

ทำได้ง่ายและสะดวก, ค่าใช้จ่ายน้อย, ใช้คนงานระดับกรรมกรทำได้, ซ่อมแซมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ข้อเสียเปรียบ

ต้องหมั่นตรวจดูรอยแตกร้าวของทำนบ เพื่อไม่ให้น้ำรั่วไหลออกจนผิวหน้าคอนกรีตแห้ง ต้องเก็บทำความสะอาดภายหลังการบ่ม กรณีเป็นพื้นอาคารหลายชั้นจะไม่เหมาะ เพราะต้องก่อสร้างชั้นถัดไป (ยกเว้น พื้นดาดฟ้า)

 • ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้น้ำบ่มที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าคอนกรีตเกิน 10 องศาเซลเซียส ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากน้ำรั่วออกจากทำนบ จนทำให้ผิวหน้าคอนกรีตแห้ง

————————-

การบ่มคอนกรีตด้วยการใช้สารเคมี โดยการใช้สารเหลวบ่มคอนกรีตหรือน้ำยาบ่มคอนกรีต

 • ข้อได้เปรียบ

ใช้งานสะดวกและรวดเร็วได้ผลดีพอสมควรถ้าน้ำยานั้น เป็นของแท้และมีความเข้มข้นตามมาตรฐานของผู้ผลิต ไม่ต้องคอยรดน้ำ ใช้ในกรณีที่การบ่มด้วยวิธีการอื่นไม่ได้ผล

 • ข้อเสียเปรียบ

ค่าใช้จ่ายสูงต้องจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการพ่นทุกครั้ง ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ น้ำยาบ่มอาจทำอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียงได้

 • ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงผิวคอนกรีตที่ยังคงมีการเยิ้มอยู่หรือยังคงมีการระเหยของน้ำที่ผิวมากเกินไป ไม่ควรฉีดพ่นน้ำยาบ่มลงบนเหล็กเสริมหรือที่รอยต่อของการก่อสร้าง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวต้องการการยึดเกาะที่ดีกับคอนกรีตที่จะเทต่อไปภายหลัง

วิธีการบ่มที่ถูกต้อง หลังแกะแบบ Son of wood

หลังจากที่ใช้ไม้แบบลาสติกของ Son of wood แล้ว รอปูนแห้งก็สามารถแกะแบบได้เลย ส่วนการบ่มนั้น สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

อยากประหยัดเวลา ประหยัดเงิน เลือกใช้ ไม้แบบพลาสติก Son of wood

สนใจปรึกษา สั่งผลิตไม้แบบพลาสติก หรือ เช่า ติดต่อ 089 644 5978, 064 056 5978

LINE OA: @sonofwood

Facebook: sonofwood

#ไม้แบบพลาสติก #ไม้แบบพลาสติกให้เช่า #จำหน่ายไม้แบบพลาสติก #ไม้แบบ #หล่อคอนกรีตก่อสร้าง