Skip to content

       ถ้าบ้านไหนมีแผนที่เตรียมจะต่อเติมบ้านจากชั้นเดียว เป็นสองชั้น ซึ่งนอกจากจะต้องมีการปรึษาช่างผู้ชำนาญแล้วว่าโครงสร้างบ้านเดิมสามารถต่อเติมได้ไหม และยังต้องมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตามมาดูพร้อมๆ กันเลย

      ก่อนอื่นต้องมาดูที่ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร คือ กฎหมายที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัย มีการป้องกันอัคคีภัย และไม่รุกล้ำหรือรบกวนพื้นที่รอบข้าง การต่อเติมบ้านจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 

      ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจเช็คสภาพบ้านและโครงสร้างบ้านก่อนต่อเติมบ้านชั้นเดียวเป็นบ้าน 2 ชั้นได้หรือไม่จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน โดยเรื่องสำคัญที่สุด คือ “สภาพของโครงสร้างบ้านเดิม” ทั้งเสาเข็มฐานราก  เสา คาน ว่าสามารถรับน้ำหนักส่วนต่อเติมชั้น 2 ได้หรือไม่และอย่างไรจึงจะไม่ถล่มพังลงมา ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งวิศวกรโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คำนวณเพื่อความปลอดภัย เมื่อเจ้าของบ้านทราบถึงความเป็นไปได้และพิจารณาความคุ้มค่าในการต่อเติม ก็อาจลองมองทางเลือกอื่นประกอบด้วย โดยส่วนใหญ่บ้านชั้นเดียวมักถูกออกแบบโครงสร้างมาเพื่อรับน้ำหนักบ้านเพียง 1 ชั้นเท่านั้น หากต้องการต่อเติมเป็น 2 ชั้น ต้องให้วิศวกรตรวจสอบว่า โครงสร้างจะรับน้ำหนักที่เพิ่มไหวหรือไม่ 

หรือถ้าใครศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อย พร้อมที่จะต่อเติมบ้านแล้ว อย่าลืมเลือกใช้ ซัน ออฟ วูด สามารถช่วยคุณได้ ที่สินค้ามีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต จำหน่าย และให้เช่า ไม้แบบพลาสติก ใช้สำหรับงานหล่อคอนกรีตก่อสร้าง จัดส่งทั่วประเทศไทย พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

สนใจปรึกษา สั่งผลิตไม้แบบพลาสติก หรือ เช่า ติดต่อ 081 392 4632, 081 392 4692

LINE OA: @sonofwood   

Facebook: sonofwood

#ไม้แบบพลาสติก #ไม้แบบพลาสติกให้เช่า #จำหน่ายไม้แบบพลาสติก #ไม้แบบ #หล่อคอนกรีตก่อสร้าง